Zarządzenie Nr 113/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 czerwca 2022 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Samborowie
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Samborowie za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 
§2. Sprawozdanie, o którym mowa w  § 1, składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej.
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.06.2022
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.06.2022, ostatnia aktualizacja: 21.06.2022, odsłon: 60


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788655
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości