Zarządzenie Nr 113/2018
Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
    Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1.1.Powołuję Komisję Egzaminacyjną zwaną dalej „Komisją” do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Anety Szymańskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
    2. W skład Komisji wchodzą:
 
  1) Ewa Malinowska - Przewodnicząca Komisji,
 
  2) Alicja Pogorzelska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 
  3) Grzegorz Kastrau – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku,
 
  4) Barbara Augusiewicz – ekspert,
 
  5) Hanna Gawerska– ekspert.
 
    3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 401.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.08.2018
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.08.2018, ostatnia aktualizacja: 07.08.2018, odsłon: 288


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907321
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości