Zarządzenie Nr 113/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 października 2010 r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr LIII/262/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:

 

§ 1. 1. Przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 23/54 o pow. 3,3602 ha położoną w obrębie Górka, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

2. Wydzierżawienie następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych „Budromost” Sp. z o.o., na okres 3 lat.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.10.2010, ostatnia aktualizacja: 15.10.2010, odsłon: 800


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236215
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości