Zarządzenie Nr 113/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 listopada 2004r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 pkt.1 i pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych , stanowiących własność Gminy Ostróda ,według katastru nieruchomości oznaczonych Nr 166/60 i 166/62, położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 1 068


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526887
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości