Zarządzenie Nr 112/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 października 2010r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

  Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r.Nr 102, poz. 2010 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

  § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka nr 193 o pow. 0,0700 ha, położona w obrębie Idzbark, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 196/2.

 

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.10.2010, ostatnia aktualizacja: 15.10.2010, odsłon: 839


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236001
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości