Zarządzenie nr 112/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 9 listopada 2007 roku

 

w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne.

 

      Na podstawie art. 7 ust.1, art.8 pkt.1 i art.23 ust.4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. z 2005 r, Nr31 poz.266 z późn. zm./ oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm./, w związku z uchwałą Nr. VIII/48/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 - 2011 zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Ustalam następujące stawki bazowe czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego:

 

   I STREFA - 1,87 zł

 

   II STREFA - 1,49 zł

 

   III STREFA - 1,20 zł

 

      2. Miejscowości wchodzące w skład poszczególnych stref określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

      3. Czynniki wpływające na zwiększenie lub zmniejszenie stawki bazowej czynszu określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

      § 2. Ustala się wysokość czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 0,30 zł.

 

      § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 12/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 roku.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 112/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 9 listopada 2007 roku

 

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne.

 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM CZYNSZU

 

Obniżające stawkę bazową

% obniżki w stosunku do stawki bazowej

Podwyższające stawkę bazowa za wyposażenie mieszkania

% podwyżki w stosunku do stawki bazowej

Mieszkanie bez instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej /1/

30%

W.C. /5/

10%

Mieszkanie z kuchnia bez oświetlenia naturalnego

10%

Łazienka /6/

10%

Zły stan techniczny mieszkania /2/

20%

Centralne ogrzewanie /7/

20%

Średni stan techniczny mieszkania /3/

10%

Gaz przewodowy

25%

Mieszkanie położone w odległości ponad 3 km od sklepu, szkoły podstawowej lub przystanku komunikacji publicznej /4/

10%

 

 

 

 

      1. Przez instalacje wodno-kanalizacyjne rozumie się również urządzenia lokalne wodociągowe /hydrofor/ i kanalizacyjne/szambo.

 

      2. Mieszkanie przeznaczone do remontu kapitalnego.

 

      3. Mieszkanie o znacznym stopniu zniszczenia dawno nie remontowane.

 

      4. Przyjmuje się odległość do najbliższego punktu.

 

      5. Przez WC rozumie się doprowadzoną do łazienki instalację umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki dotyczy także pomieszczenia położonego poza lokalem w budynku.

 

      6. Przez łazienkę rozumie się również pomieszczenie w mieszkaniu posiadające stałą instalację wodno kanalizacyjną umożliwiające podłączenie wanny, brodzika, piecyka kąpielowego gazowego, elektrycznego bojlera itp.

 

      7. Dotyczy ogrzewania energią cieplną dostarczona z ciepłowni i kotłowni lokalnych osiedlowych i domowych.

 

      8. Dotyczy instalacji gazowej doprowadzonej do budynku.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 112/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 9 listopada 2007 roku

 

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne.

 

STREFA I

STREFA II

STREFA III

Buńki

Cibory

Czarny Róg

Czerwona Karczma

Czyżówka

Gąski

Górka

Jabłonka

Kajkowo

Lesiak Ostródzki

Lubajny

Międzylesie

Morliny

Nowe Siedlisko

Przylądek

Mała Ruś

Ryńskie

Samborowo

Samborówko

Stare Jabłonki

Szafranki

Tyrowo

Wałdowo

Warlity Wielkie

Worniny

Zabłocie

Zwierzewo

Żurejny

Zawady Małe

Bałcyny

Brzydowo

Durąg

Dziadyk

Grabin

Grabinek

Gruda

Idzbark

Kątno

Kraplewo

Lesiak Lipowski

Lichtajny

Lipowo

Lipowiec

Marynowo

Młyn Idzbarski

Naprom

Nastajki

Ornowo

Ostrowin

Pancerzyn

Pietrzwałd

Reszki

Smykowo

Szklarnia

Szyldak

Turznica

Wirwajdy

Wólka Lichtańska

Wyżnica

Zajączki

 

Ciemniak

Bednarka

 Gierłoż

Giętlewo

Glaznoty

Jankowiec

Janowo

Klonowo

Miejska Wola

Nowy Folwark

Nowa Gierłoż

Pobórze

Podlesie

Prusowo

Rudno

Ryńskie

Wólka Klonowska

Wygoda

Wysoka Wieś

 

 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.12.2007, ostatnia aktualizacja: 06.12.2007, odsłon: 966


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219363
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości