Zarządzenie Nr 11/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 stycznia 2022 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Idzbarku”.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Idzbarku”.
 
2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Bogusław Fijas – przewodniczący,
2) Jan Brzozowski – z-ca przewodniczącego,
3) Marek Wydrzyński – członek,
4) Tadeusz Zgrzebski - członek
5) Janusz Sadowski– członek.
 
§ 2 1. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.
 
2.O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego wsi Idzbark.
 
§ 3 Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.01.2022
Osoba przekazująca: Marek Wydrzyński

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.01.2022, ostatnia aktualizacja: 12.01.2022, odsłon: 111


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786454
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości