Zarządzenie Nr 111/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej w Idzbarku
 
 
     Na podstawie art. 36 a ust.1 i ust. 13 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) – po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu konkursu, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powierzam stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Idzbarku Panu Grzegorzowi Kastrau od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.08.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska
 
 

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.08.2017, ostatnia aktualizacja: 11.08.2017, odsłon: 539


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215661
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości