Zarządzenie Nr 111/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 02 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie”
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 
§ 1 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie”
 
2. W skład komisji wchodzą:
 
1/ Bogusław Fijas - przewodniczący
2/ Marek Wydrzyński - członek
3/ Zbigniew Tomczyk - członek
4/ Roman Szewczyk - członek
 
§ 2 1. Odbioru należy dokonać przy udziale wykonawcy robót oraz konserwatora sieci kanalizacji deszczowej.
 
2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego i sołtysa z okręgu Kajkowo.
 
§ 3 Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.08.2016r.
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.08.2016, ostatnia aktualizacja: 03.08.2016, odsłon: 686


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215736
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości