Zarządzenie Nr 111/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 października 2013r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówieniapublicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Adaptacjabudynku nr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie”.

 

     Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.
z 2013r., poz. 907 z późn. zm. / Wójt Gminy Ostróda zarządzaco następuje:

 

     § 1. Do przygotowania iprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację budynkunr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie,powołuję się komisję przetargową
w składzie:

 

     1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

     2. Z-ca Przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

     3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

     4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

     5. Członek - Danuta Niemanowska.

 

     §2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 WójtaGminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznychw Urzędzie Gminy Ostróda.

 

     §3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyborunajkorzystniejszej oferty.

 

     § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 02.10.2013r.

Osoba przekazująca: MagdalenaWajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.10.2013, ostatnia aktualizacja: 02.10.2013, odsłon: 962


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057838
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości