Zarządzenie Nr 111/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 listopada 2007 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Stare Jabłonki ul. Kolejowa 2/6.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami ) zarządzam co następuje:

 

§1. Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Starych Jabłonkach ul. Kolejowa 2/6 w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński.

 

2. Sekretarz - Krzysztof Ruczyński.

 

3. Członek - Marzena Skowrońska.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.12.2007, ostatnia aktualizacja: 14.12.2007, odsłon: 825


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238655
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości