Zarządzenie Nr 11/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 lutego 2005 r.

 

w sprawie: komisyjnego tankowania zbiorników oleju opałowego.

 

      Zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Zobowiązuje się dyrektorów gminnych placówek oświatowych do komisyjnego tankowania zbiorników oleju opałowego.

 

      § 2. W celu realizacji postanowień § 1. dyrektorzy gminnych placówek oświatowych do dnia 25 lutego 2005 r.:

 

   - powołają trzyosobowe komisje złożone z nauczycieli i pracowników placówki,

 

   - założą wykaz zawierający rubryki:

 

   * data tankowania,

 

   * liczba dostarczonego oleju - w litrach,

 

   * podpisy członków komisji,

 

   * podpis dostawcy,

 

   - dokonują opieczętowania i numeracji stron wykazu.

 

      § 3. Prowadzenie wykazów podlega kontroli, do której w imieniu Wójta upoważnieni są:

 

   - Sekretarz Gminy,

 

   - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Ostróda.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 25.02.2005, ostatnia aktualizacja: 25.02.2005, odsłon: 773


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214805
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości