Zarządzenie Nr 11/04

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z  późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 323/2 pow. 2739 m2, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 9 lutego 2004r. Rep.”A”  Nr  1090/2004 r.  zawartej w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie  - Notariusz Maria Smólska. Nieruchomość stanowi własność Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Martom-Traveland” sp. z o.o  w Olsztynie.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 07.03.2004, ostatnia aktualizacja: 07.03.2004, odsłon: 914


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070981
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości