Zarządzenie Nr 110/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 czerwca 2022 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym grunt o pow. 25 m2, stanowiący część działki ew. Nr 208, położonej w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda,
na okres 2 miesięcy.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 15.06.2022
Osoba przekazująca: Magda Chocian

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.06.2022, ostatnia aktualizacja: 15.06.2022, odsłon: 91


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214294
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości