Zarządzenie Nr 110/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
2) Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
3) Agnieszka Szczekało - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi:
 
1) III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej numerem 676/19 o powierzchni 0,1637 ha;
 
2) I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej numerem 432/28 o powierzchni 0,2800 ha;
 
3) I przetarg ustany nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej numerem 676/46 o powierzchni 0,2318 ha;
 
4) I przetarg ustany nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej numerem 676/48 o powierzchni 0,2545 ha;
 
5) I przetarg ustany nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej numerem 675/23 o powierzchni 0,2050 ha;
 
6) III przetarg ustany nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej numerem 676/45 o powierzchni 0,0925 ha;
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.08.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 17.08.2020, ostatnia aktualizacja: 17.08.2020, odsłon: 362


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315543
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości