Zarządzenie Nr 110/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 07 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Postanawia oddać w użyczenie na czas nieokreślony od  1 września 2017 r., na rzecz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gminie Ostróda, pomieszczenia Nr 2 w Szkoły Podstawowej w Durągu (obecnie Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu) o łącznej powierzchni 13,4 m2, w celu wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy – placówkach oświatowych z terenu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.08.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.08.2017, ostatnia aktualizacja: 08.08.2017, odsłon: 518


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215872
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości