Zarządzenie Nr 109/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01 października 2012 r.

 

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wyznaczam:

 

 1/ Panią Danutę Karolak w Szkole Podstawowej w Brzydowie,

 

 2/ Panią Irenę Chajewską w Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie,

 

 3/ Pana Macieja Fryczyńskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie,

 

 4/ Panią Dorotę Łukasik w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach,

 

 5/ Panią Barbarę Rajewską w Szkole Podstawowej w Szyldaku,

 

 6/ Panią Joannę Szymańską w Szkole Podstawowej w Zwierzewie,

 

 7/ Panią Beatę Kaczyńską w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie,

 

 8/ Panią Annę Małecką w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu,

 

 9/ Panią Beatę Ciechanowicz w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie,

 

10/ Panią Jolantę Pruchniewską w Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie,

 

11/ Panią Martę Chmurę-Banacką w Przedszkolu Samorządowym w Pietrzwałdzie,

 

12/ Panią Iwonę Mral w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach,

 

do zastępowania dyrektora na czas jego nieobecności.

                   

§ 2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 106/2011 z dnia 03 października 2011r. oraz zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2012 z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Bogdan Bartnicki

 

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.10.2012, ostatnia aktualizacja: 02.10.2012, odsłon: 830


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569315
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości