ZARZĄDZENIE NR / 109/ 10

WÓJTA GMINY OSTRÓDA

z dnia 04 października 2010 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż
3 lata (Dz.Urzęd. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Samborowo gmina Ostróda oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki :

nr 572/4 i nr 572/5 o łącznej pow. 655 m2, - z przeznaczeniem na utworzenie działek budowlanych zgodnie z ustaleniami miejscowego planu .

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.10.2010, ostatnia aktualizacja: 08.10.2010, odsłon: 856


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238585
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości