Zarządzenie Nr 109 /2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 września 2013 r.

 

zmieniające zarządzenie wsprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu ŚwiadczeńSocjalnych oraz wysokości dopłat przyznawanych osobom uprawnionym na 2013 rok.

 

Na podstawie § 2 ust.3 RegulaminuZakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WójtGminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

      §1. W zarządzeniu Nr 26/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2013 r. wsprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu ŚwiadczeńSocjalnych oraz wysokości dopłat przyznawanych osobom uprawnionym na 2013 rok, wzałączniku 1 Informacje uzupełniające tabelę, pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wysokośćekwiwalentu obliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia.”

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Dataprzekazania do publikacji: 27.09.2013r.

Osobaprzekazująca: Beata Czerkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.10.2013, ostatnia aktualizacja: 03.10.2013, odsłon: 1 060


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569327
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości