Zarządzenie Nr 109 /07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 listopada 2007 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62, poz.1019) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość położoną w obrębie Idzbark, gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka:

 

- Nr 175/3 o pow. 621 m2, z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw dla dzieci.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja: 19.11.2007, odsłon: 950


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527066
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości