Zarządzenie Nr 108/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 lipca 2018 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Postanawia oddać w użyczenie, na rzecz Stowarzyszenia „Kreatywny Spinacz”, część nieruchomości położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako dz. ew. Nr 633, stanowiącej własność Gminy Ostróda, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na okres jednego roku licząc od dnia 21 sierpnia 2018 r.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 26.07.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.07.2018, ostatnia aktualizacja: 26.07.2018, odsłon: 317


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927047
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości