Zarządzenie Nr 108/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Inspektor ds. Finansowych i Kontroli
 
Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Finansowych i Kontroli.
 
 § 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Cezary Wawrzyński-Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji
2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr - Sekretarz Komisji
3) Małgorzata Leszczyńska, Inspektor - Członek Komisji
4) Ewa Malinowska, Kierownik Ref. OKS - Członek Komisji
 
 § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
 § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
 
 § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.08.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.08.2017, ostatnia aktualizacja: 08.08.2017, odsłon: 527


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219134
odsłon strony

Aktualnie mamy
85 gości