Zarządzenie Nr 108/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 listopada 2007r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, według katastru nieruchomości oznaczonej Nr 33/1, położonej w obrębie i miejscowości Ostrowin , stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.11.2007, ostatnia aktualizacja: 08.11.2007, odsłon: 989


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238444
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości