Zarządzenie Nr 108/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 03 listopada 2004r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą” Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda w roku 2005 “

 

      Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. 04.19.177 / zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda w 2005 roku powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Sekretarz - Zbigniew Tomczyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 929


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527183
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości