Zarządzenie Nr 1/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02.01. 2008r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą ,,Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości terenu gminy Ostróda”

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na ,,Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości terenu gminy Ostróda”

 

      ” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Artur Lewartowski;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Monika Kobiałka

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2008, ostatnia aktualizacja: 04.01.2008, odsłon: 941


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526863
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości