Zarządzenie Nr 107/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 07 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Łucja Fafińska – przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Tomasz Kosecki – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Magdalena Burzycka - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Idzbark, gminie Ostróda, oznaczonej jako dz. ew. Nr 258/2, o pow. 0,2170 ha;
 
  2) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu dwóch działek położonych w obrębie Górka, oznaczonych jako dz. ew. Nr 36/6 o pow. 0,0356 ha i Nr 35/7 o pow. 0,0441 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.08.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.08.2017, ostatnia aktualizacja: 08.08.2017, odsłon: 614


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219312
odsłon strony

Aktualnie mamy
83 gości