Zarządzenie Nr 107/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań
 
   Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/279/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 59 z późn. zm.),Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. W zarządzeniu Nr 3/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
  1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 
„3. Andrzej Wiczkowski – p. o. Dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie”
 
  1. skreśla się ust. 7.
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.09.2014r.
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.09.2014, ostatnia aktualizacja: 01.09.2014, odsłon: 823


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569262
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości