Zarządzenie Nr 107/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 3 listopada 2004r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Przyłącze wodociągowe w miejscowości Wygoda”

 

      Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. 04.19.177 / zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Wygoda powołuje komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

      3. Sekretarz - Roman Szewczyk;

 

      4. Członek - Krzysztof Ruczyński.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.01.2005, ostatnia aktualizacja: 11.01.2005, odsłon: 846


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070616
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości