Zarządzenie Nr 1/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 stycznia 2007 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 430/23 o pow. 1684 m2, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, gm. Ostróda na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 3 stycznia 2007r. Rep. “A” Nr 15/2007 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Grunwaldzka 5/1 - Notariusz Maria Malarska. Nieruchomość stanowi własność małż. Bernadety i Józefa Wierzbickich.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2007, ostatnia aktualizacja: 04.01.2007, odsłon: 807


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219342
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości