Zarządzenie Nr 106/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 lipca 2018 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
 
     Na podstawie  art. 63  ust. 1 i ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 
 
     § 1. Powierzam Pani Katarzynie Wrzesińskiej  stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 26.07.2018
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.07.2018, ostatnia aktualizacja: 26.07.2018, odsłon: 394


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927591
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości