ZARZĄDZENIE NR 106/10
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 września 2010r.
 

W sprawie rozstrzygnięcia wniosków złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990, o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:

§ 1.


Po przeprowadzeniu analizy wniosków złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda postanawiam wnioski złożone do projektu studium rozstrzygnąć w sposób ustalony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Rozstrzygnięcie zawarte w załączniku nr 1 przekazać zespołowi projektowemu w celu prowadzenia dalszych prac projektowych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.

                                                                      

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.09.2010, ostatnia aktualizacja: 24.05.2011, odsłon: 874


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214740
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości