Zarządzenie Nr 106/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 pażdziernika 2007r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą ,,Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa”.

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „,,Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

2. Z-ca Przewodniczącego - Jan Brzozowski;

 

3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

5. Członek - Roman Szewczyk.

 

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.10.2007, ostatnia aktualizacja: 29.10.2007, odsłon: 854


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214847
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości