Zarządzenie Nr 106 /12

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 sierpnia 2012r.

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego Programu Odnowy Wsi

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Na podstawie § 11 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję na koordynatora gminnego programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panią Magdalenę Wajdyk.

 

§ 2. Koordynator gminny w imieniu wójta odpowiada za:

 

1. Wykorzystanie przez sołectwa wsparcia udzielanego przez Samorząd Województwa.

 

2. Sprawny przepływ informacji.

 

3. Sprawozdawczość.

 

4. Nadzór na wypełnianiem przez sołectwo formalnych wymogów uczestnictwa.

 

5. Koordynację działań sołectw związanych z ich uczestnictwem w Programie w relacjach z Gminą w związku z jej uczestnictwem w Programie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Bogdan Bartnicki

 

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Przekazano do publikacji dn.25.09.2012 r.

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.09.2012, ostatnia aktualizacja: 25.09.2012, odsłon: 866


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569164
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości