Zarządzenie Nr 105/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 lipca 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Ewelina Ignaczewska – członek komisji, inspektor Ref. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki ewidencyjne:
 
  1) Nr 676/56 o pow. 0,1348 ha,
 
  2) Nr 676/58 o pow. 0,1449 ha,
 
  3)   Nr 676/60 o pow. 0,1340 ha,
 
  4)   Nr 676/62 o pow. 0,1455 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 26.07.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.07.2018, ostatnia aktualizacja: 26.07.2018, odsłon: 295


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907184
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości