Zarządzenie Nr 105/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 lipca 2017 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. W dokumencie o nazwie „Regulaminy Organizacyjne Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, wprowadza się następujące zmiany:
 
w § 5 ust. 3 dodaje się wiersz nr 8 tabeli, o treści:
8
Stanowisko ds. Finansowych i Kontroli
OK.6
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 27.07.2017r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.07.2017, ostatnia aktualizacja: 27.07.2017, odsłon: 582


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219285
odsłon strony

Aktualnie mamy
92 gości