Zarządzenie  Nr  105/2016
Wójta  Gminy  Ostróda
z  dnia  22 lipca 2016 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
 
    Na podstawie  art. 36a ust.1 i ust. 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z  dnia 7  września  1991 r.  o systemie  oświaty  ( Dz.U. z 2015 r.  poz. 2156 z późn. zm.)  –  po  zapoznaniu  się z  dokumentacją  przebiegu  konkursu, Wójt Gminy Ostróda zarządza,  co następuje:
 
    § 1. Powierzam   stanowisko  dyrektora  Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego  w Durągu Panu Rafałowi Jaremie  od  1 września 2016 r.  do  31 sierpnia 2021 r.
 
    § 2. Zarządzenie  wchodzi w  życie  z  dniem  podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.07.2016r.
Osoba przekazująca: Janina Roman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.07.2016, ostatnia aktualizacja: 22.07.2016, odsłon: 817


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219327
odsłon strony

Aktualnie mamy
65 gości