Zarządzenie Nr 105 /10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 września 2010r.

 

 

 

W sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości terenu gminy Ostróda“

 

 

 

 

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. , zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn.,, Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości terenu gminy Ostróda“

 

 

 

 powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Ewelina Ignaczewska;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Tomasz Kosecki;

 

      5. Członek - Grażyna Pydyn

 

   § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09

 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

   § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Magda Wajdyk
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.09.2010, ostatnia aktualizacja: 27.09.2010, odsłon: 748


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214920
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości