Zarządzenie Nr 104/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 września 2011r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 94/7 o pow. 0,2251 ha, położonej w obrębie i miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda, stanowiącej własność małż. Danuty Renaty i Jerzego Kamińskich.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 29 września 2011 r. Rep. „A” Nr 2608/2011 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego Nr 3/1 - Notariusz Maria Malarska.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.10.2011, ostatnia aktualizacja: 05.10.2011, odsłon: 986


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569128
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości