Zarządzenie Nr 104/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 września 2010 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione działki niezabudowane, położone w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

a) działka Nr 144/67 o powierzchni 0,1093 ha,

 

b) działka Nr 144/68 o powierzchni 0,1024 ha.

 

c) działka Nr 144/69 o powierzchni 0,1050 ha,

 

d) działka Nr 144/70 o powierzchni 0,1050 ha,

 

e) działka Nr 144/71 o powierzchni 0,1050 ha.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 22.09.2010, ostatnia aktualizacja: 28.09.2010, odsłon: 797


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238583
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości