Zarządzenie Nr 104/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 października 2007 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2007 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami).

 

§ 1. W zarządzeniu nr 14/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2007r.

 

w § 1 dodaje się tiret drugi o treści:

 

„-dzień 2 listopada 2007r. do odpracowania w dniu 10 listopada 2007r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.10.2007, ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238629
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości