Zarządzenie Nr 104/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 października 2003r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy Ostróda w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2006 roku

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998r., Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 24 listopada 2003r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2006, w składzie:

1. Andrzej Pęziński – przewodniczący,

2. Jan Brzozowski – z-ca przewodniczącego,

3. Danuta Kucharczuk – sekretarz,

4. Teresa Ołowska – członek.

§ 2. Komisje rozwiązuje się z dniem wyboru oferty.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.12.2003, ostatnia aktualizacja: 11.12.2003, odsłon: 903


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085571
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości