Zarządzenie Nr 104 /2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  20 lipca 2016 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor do spraw obsługi kasowej
 
    Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    §1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na  wolne  stanowisko urzędnicze: Podinspektor do spraw obsługi kasowej
 
    §2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Teresa Ołowska                   -  Przewodniczący Komisji
2) Danuta Kucharczuk             -  Zastępca Przewodniczącego
3) Anna Wawrowska                -  Członek Komisji                                                  
4) Elżbieta Kulesza                  -  Sekretarz Komisji
 
    § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
                                                    
    § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                            
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.07.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.07.2016, ostatnia aktualizacja: 22.07.2016, odsłon: 676


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214381
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości