Zarządzenie Nr 103/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 lipca 2016 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
     Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie i miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 266/15 o powierzchni 0,0647 ha, objętej księgą wieczystą  Nr EL1O/00014349/2.
 
     2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 19 lipca 2016 r. Rep. „A” Nr 536/2016 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Dominik Malarski w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3/1, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.07.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.07.2016, ostatnia aktualizacja: 20.07.2016, odsłon: 777


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058169
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości