Zarządzenie Nr 103/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 sierpnia 2014r.

 

w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej

 

      Na podstawie § 7 ust 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1375) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

      § 1. Powołuję Komisję ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w składzie:

      1) Beata Czerkas - Przewodniczący Komisji.

      2) Iwona Horodyłowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji.

      3) Lucyna Mieszczyńska - Członek Komisji.

      4) Bożenna Mąka - Członek Komisji.

      5) Elżbieta Koziej - Członek Komisji.

      § 2. Komisja sporządzi protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej i wraz z jej spisem przedłoży Wójtowi.

      § 3. Zakończenie prac Komisji nastąpi z chwilą dokonania czynności określonych w § 2.

      § 4. Traci moc zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji celem brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2014, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 831


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679955
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości