Zarządzenie Nr 103/2010

Wójta Gminy Ostróda

23 września 2010r.

 

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(...) oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego zarządzeniem Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§1. Powołuję Gminny Zespół d/s przeprowadzenia w Gminie Ostróda wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(...) oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

§ 2. Skład Zespołu, o którym mowa w § :

 

1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący Zespołu, urzędnik wyborczy,

 

2. Danuta Kucharczuk -Zastępca Przewodniczącego,

 

3. Agnieszka Jakubowska - Sekretarz,

 

4. Janina Roman - członek,

 

5. Maria Kubaszczyk - członek,

 

6. Henryka Markowska - członek,

 

7. Artur Jabłonka - koordynator gminny z obsługi aplikacji "Kalkulator Wyborczy",

 

8. Bogdan Sitnik - członek,

 

9. Henryk Pajrowski - członek.

 

§ 3. Zobowiązuję:

 

Przewodniczącego zespołu do:

 

- kontroli dat wykonywania czynności zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym i stosownymi przepisami,

 

- organizowania posiedzeń Zespołu i przydzielania zadań jego członkom,

 

- stałego informowania Wójta o podjętych działaniach dotyczących przygotowania przebiegu wyborów.

 

Zastępcę Przewodniczącego zespołu do:

 

- zastępowania Przewodniczącego i odpowiadania za rachunkową stronę wyborów, Sekretarza Zespołu do:

                .

- dopilnowania terminów i prowadzenia dokumentacji, Członka Zespołu Janinę Roman do:

 

- dyżurów i czynności sprawdzająco - weryfikujących, w tym przygotowanie lokali wyborczych,

 

Członek Maria Kubaszczyk Henryka Markowska - sporządzenie list spis wyborców i pełnienia dyżurów w dniu wyborów,

 

Członek Bogdan Sitnik do:

 

- zabezpieczenia transportu i logistyki,

 

Członek Henryk Pajrowski do:

- zabezpieczenia funkcjonowania obiektu przy ul. Jana III Sobieskiego, skuteczność alarmów, kontakty telefoniczne, itp.

 

Członek Artur Jabłonka do:

 

- nadzoru nad organizacją i skutecznością przekazywania danych informatycznych „Kalkulator Wyborczy”.

 

§ 4 Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia czynności wyborczych na szczeblu centralnym.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.09.2010, ostatnia aktualizacja: 22.09.2010, odsłon: 874


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214765
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości