Zarządzenie Nr 103/04

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 5 października 2004 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie niedoboru budżetowego w 2004r.

 

      Na podstawie art. 48 ust 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) i §8 pkt. 3 uchwały Nr XVII/82/04 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu na rok 2004 zarządzam co następuje:

 

      § 1. Postanawiam zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 800.000 zł z Banku Pocztowego S.A. Oddział w Olsztynie Punkt Obsługi Klientów w Ostródzie z przeznaczeniem na pokrycie występującego niedoboru wydatków nie znajdującego pokrycia w budżecie gminy w 2004 roku.

 

      § 2. Szczegółowe warunki przekazania kredytu, oprocentowanie, terminy spłaty oraz odsetki określi umowa kredytowa zawarta pomiędzy Bankiem Pocztowym S.A. Oddział w Olsztynie Punkt Obsługi Klientów w Ostródzie, a Gminą Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004r.

 

data publikacji: 22.04.2005, ostatnia aktualizacja: 22.04.2005, odsłon: 989


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541266
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości