Zarządzenie Nr 103 / 07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 października 2007 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

 

Na podstawie, art. 109 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 226/34 o pow. 389 m2, położonej w obrębie i miejscowości Kajkowo, gm. Ostróda - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 15 października 2007r. Rep. “A” Nr 4655/07 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8/ 2 – Notariusz Agnieszka Sinkiewicz. Nieruchomość stanowi własność Urszuli Małeckiej.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.10.2007, ostatnia aktualizacja: 15.10.2007, odsłon: 1 066


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563595
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości