Zarządzenie Nr 102/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
     § 1. 1. Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 191), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Łukasza Błażejewskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.
 
     2. W skład Komisji wchodzą:
 
  1) Janina Roman - Przewodnicząca Komisji
 
  2) Piotr Kryszczuk - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 
  3) Elżbieta Okrucińska - Dyrektor Gimnazjum im. Ks. J. Twardowskiego w Ostródzie
 
  4) Tomasz Brzeski - Ekspert
 
  5) Anna Małecka - Ekspert
 
  6) Zygmunt Fleszar - Przedstawiciel Związku Zawodowego
 
     3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 205.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.08.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.08.2014, ostatnia aktualizacja: 27.08.2014, odsłon: 712


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622623
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości