Zarządzenie Nr 102/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 08 września 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Danuta Kucharczuk - członek komisji, Z-ca Skarbnika Gminy Ostróda.

 

3. Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

4. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi:

 

1. II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

a/ nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Górka, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działki: nr 7/11 o pow. 56,9452 ha, nr 12/9 o pow. 3,6129 ha, nr 84/4 o pow. 23,6369 ha;

 

b/ nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Górka, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działki: nr 7/6 o pow. 1,2408 ha, nr 7/7 o pow. 20,6696 ha.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.09.2010, ostatnia aktualizacja: 09.09.2010, odsłon: 821


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214735
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości