Zarządzenie Nr 102/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 października 2007r.

 

w sprawie powołania zespołu d/s reorganizacji gospodarki finansowej gminnych placówek oświatowych.

 

 

Na podstawie § 16 ust. 12 Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuje się zespół d/s reorganizacji gospodarki finansowej gminnych placówek oświatowych.

 

§ 2. W skład zespołu powołuje się:

 

1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący, Koordynator.

 

2. Maria Andrychowska - Zastępca przewodniczącego.

 

3. Janina Roman – Sekretarz.

 

4. Teresa Ołowska – członek.

 

5. Marzenna Koziorowska - członek.

 

§ 3. Określa się główne zadania zespołu decentralizacja systemu finansowania gminną oświatą.

 

§ 4. Koordynator na bieżąco informuje Wójta Gminy o działaniach zespołu.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.10.2007, ostatnia aktualizacja: 22.10.2007, odsłon: 872


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563892
odsłon strony

Aktualnie mamy
58 gości